Bize Ulaşın

LOKASYON

Aydınlı, Olgu Sk. No:1, 34953 Tuzla/İstanbul

TELEFON

TEL : 0 (850) 606 97 00

           0(542) 605 60 36
E-Posta: iletisim@ieef.org.tr

Form Doldurun
Görüntülü Çağrı Merkezimizi Arayın

KVKK KOŞULLARI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Web Sitemiz ve içindeki uygulamalar aracılığıyla Derneğimizle iletişime geçenler için İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış olan Yasal Uyarı;

Kişisel verileriniz, derneğimiz tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında üretilen ve sunulan mal ve hizmetler ile reel ve sanal ortam kanallarımızdan ulaştığınız her türlü ürün talepleriniz ve bunlarla ilgili şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması amacıyla, sesli ve görüntülü çağrı merkezlerimiz kanalıyla kablolu, kablosuz, digital ve elektronik ortamlarda kurduğunuz iletişimin sıhhati bakımından gerektiğinde açık rıza almak suretiyle ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu İşitme Engelliler Eğitim FaaliyetleriDerneği tarafından;
Derneğimiz faaliyetleri kapsamında reel ve sanal ortamlarda sunulan mal ve hizmetlerimiz, ürünlerimizle ilgili talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması kapsamında,
Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli tüm çalışmaların yönetim ve proje ekiplerimiz, iş birimlerimiz tarafından yapılması, yerine getirilmesi, duyurulması ve ilgili tüm iş süreçlerinin yürütülmesi,
Derneğimizin ve Derneğimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ve Derneğimiz tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin, engelli haklarının geliştirilmesi ile amatör, ticari, profesyonel, yarı profesyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili yönetim ve proje ekiplerimiz, iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile benzer amaçlar ve gereklilikler nedeniyle gerektiğinde açık rıza almak suretiyle ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde sizlerden elde edilen tüm iletişim verileri tarafımızca işlenebilecek, gerekmesi halinde ulusal ve uluslararası projelerimiz kapsamında yurtiçi ve yurtdışı sistemlere eklenmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışında paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları hakkında sizi daha fazla bilgilendirmek isteriz ki;
Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan Proje ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen bunları talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere,
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip, işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlendi ise buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmnadığı öğrenme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltme talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilemesini isteme,
• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, slime veya yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumuna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sıralan haklara yönelik taleplerini destek@ieef.org.tr adresi üzerinden İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği’ne iletebilecektir. Derneğimiz, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, talep edilen hususlar ayrıca bir masraf gerektiriyor ise Derneğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Shopping Cart