Telefonunuza uygun olan 3CX Webmeeting Programını indiriniz...

Yasal Uyarı

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri
Derneği tarafından; ürün talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması amaçları
Kapsamında, Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Derneğimizin ve
Derneğimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ve
Derneğimiz tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin, engelli haklarının geliştirilmesinin ve
ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması
ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde tarafımızca işlenebilecek, gerekmesi halinde uluslararası
projelerimiz kapsamında yurtdışı sistemlere eklenmek kaydı ile yurtdışı ile paylaşılabilecektir. Kişisel
verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak, yurt dışında bulunan
Proje ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un
8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, ürün talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması amaçlarıyla
Derneğimiz tarafından çağrı merkezi kanalıyla elektronik ortamlarda, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin
paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın
giderilmesini talep etme

Veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sıralan haklara yönelik taleplerini, cagrimerkezi@ieef.org.tr adresi
üzerinden İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği’ ne iletebilecektir. Derneğimiz, gelen talepleri
30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi
bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Derneğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

TOP