BENİM ELİM ANA DİLİM

PROJENİN TANIMI ve AMACI

Türkiye’de nüfusları üç milyonun üzerinde olan işitme engelliler, sosyokültürel ve ekonomik anlamda her alanda duyamama ve konuşamama engelleri nedeniyle muhatapları ile iletişim kuramamaktadırlar. Bu yüzden işitme engelli bireyler diğer sahalarda olduğu gibi aldıkları hizmetlerde faydalanacakları unsurlar yanında uyulması gereken kurallardan bihaber yaşamakta, dolayısıyla camia olarak toplumsal varlıklarının getirdiği gerekliliklerin eksikliği içinde bulunmaktadırlar. Projede amacımız; Migros’ta görevli personelin Türk Işaret Dili (TID) eğitimine tabi tutulması sonucunda, görevli personelin öğrenecekleri bu yeni dil aracılığıyla işitme engelli bireyler ile daha rahat iletişime geçmelerini sağlamak, mevcutta yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini ve dolayısıyla total memnuniyeti artırmaktır. Işitme engelli bireylerin ortalama kelime dağarcığı 150 kelimeden oluşmakta ve günlük dilde kullanılan her kelimenin karşılığı Türk Işaret Dili (TID)’nde bulunmamaktadır. Bu yüzden toplumda yerleşik yanlış kanının aksine işitme engelli ile yazışarak iletişim kurulabilmesi mümkün olmamaktadır. Işitme engelli bireyler herhangi bir olay için görevli personel ile temas kurması gerektiğinde görevli personelin dile hâkim olmaması sebebi ile direkt iletişime geçememektedirler. Amacımız işitme engelli bireylerin tercih ettikleri zincir mağaza gruplarından biri olan Migros’ta alışveriş esnasında veya sonrasında yaşadıkları sorunları asgari seviyeye indirerek, hizmet kalitesini artırmak, kurumsal anlamda müşteri memnuniyetinin artırılmasına katkı sunmaktır.

PROJENİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

2016 yılında başlayan proje Migros çalışanları tarafından ilgi görmüş, eğitime katılan personel mağazasında karşı karşıya geldiği işitme engelliye yardımcı olabilme ve sorununa çözüm sunma seviyesinde sektörel bir eğitime tabi tutularak projeye devam edilmektedir.

Shopping Cart