SAĞLIKLI İŞARETLER

PROJENİN TANIMI ve AMACI

Türkiye genelinde yaklaşık üç milyon nüfusa ulaşan işitme engelli bireylere yönelik kamu ve özel sektörden alınan hizmetlerde onlarla daha rahat iletişim kurmak ve işitme engelli bireylerin sorunlarını minimum seviyeye indirerek memnuniyetlerini artırmak, hizmet anlayışına dezavantajlı gruplara yaklaşım açısından farklı bir ivme katarak hizmet standartlarını azami seviyeye yükseltmek, bu vesile ile işitme engellilerin toplumsal paylaşımlarını artırmak, sosyokültürel ihtiyaçları açısından eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olmak işitme engellilerden oluşan dezavantajlı gruplarla temas halinde olan eczacı ve eczane çalışanlarımızın engelliye yaklaşım bilincini geliştirmek, işitme engellinin yaşadığı tedavi gerektirmeyen günlük basit sağlık sorunlarında (tansiyon, pansuman, ilaç kullanımı vb.) ilk başvuracağı eczacılarımız ile direk temas kurmasını sağlamak.

Pfizer sponsorluğunda başlatılan Türkiye’de yaşamsal faaliyetlerini sürdüren eczanelerimizde görevli eczacı ve eczane çalışanlarının Türk Işaret Dili (TID) eğitimlerine katılımları sağlattırılarak ve öğrenilen bu yeni dil ile işitme engellinin yaşadığı minik sağlık problemlerinde direk iletişim kurmalarını sağlamak ve işitme engelli bireylerin zor olan hayatlarına küçük bir dokunuşta bulunmak hedelenmiştir. Bunun yanı sıra projede sağlıklı bir iletişim için kullanılan ortak dilin anlam ve öneminin altı çizilmiş ve yine sağlıklı bir iletişim için kişinin muhatabı ile direk temas kurmasına dikkat çekilmiştir.

PROJENİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Ilk etapta 500 eczane ile başlatılan proje kapsamında Türk Işaret Dili (TID) eğitimine katılan eczacı ve eczane çalışanları yeni bir dil öğrenmenin yanı sıra işitme engelli hastaları ile direk temas kurmaktan memnun ve projenin devamını talep etmektedirler.

Shopping Cart