YAYINLARIMIZ

TİD İLK YARDIM EL KİTABI

Türk İşaret Dili (TİD) İlk Yardım El Kitabında; ilk yardım alanında hizmet veren sağlık personeli ile işitme engelli bireyin iletişimi hedeflenmiştir. Herhangi bir acil durum karşısında ilk müdahalenin önemi düşünüldüğünde konuşma ve duyma yetisinden eksik olan camiamız pek çok alanda olduğu gibi ilk yardım noktasında da hizmet alımında zorlanmakta, kimi zamansa istenmeyen sonuçlar yaşanmaktadır. Yaşanılan sorunların önüne geçmenin yanı sıra ilk yardımın bir sorumluluk olması sebebi ile işitme engelli bireylerin de bu noktada bilinçlenmesi ve alanda hizmet veren sağlık personelinin de sektörel bağlamda işaret diline entegrasyonu hedeflenmiştir.

İlk Yardım

TİD BANKACILIK EL KİTABI

18 Haziran 2016 tarihinde Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine dair çıkartılan yönetmelik çerçevesinde; işitme engelli bireylerin bankacılık sektöründe yaşadığı problemlerin önüne geçmek, sektörde ortak bir dilin oluşturulmasına öncülük etmek hedefi ile Türk İşaret Dili (TİD) Bankacılık El Kitabımız hazırlanmıştır. Kitapta aynı zamanda alanda çalışan banka personeli ile işitme engellinin sağlıklı iletişim kurabilmesi amaçlanmıştır.

Bankacılık

TİD SAĞLIK EL KİTABI

Türk İşaret Dili (TİD) Sağlık El Kitabı’nda; hastanelerimizde, sağlık polikliniklerinde, tıp merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerimizde görev yapan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız ile işitme engelli bireyin iletişimi hedeflenmiştir. Herhangi bir sağlık kurumundan hizmet almak isteyen işitme engelli bir birey öncelikle mevcut olan rahatsızlığı veya şikâyeti ile ilgili kurumun hangi bölümüne başvurması gerektiği konusunda maalesef çevresindeki sağlıklı insanlardan destek almadan bir girişim başlatamamaktadır. Kitabımızda; dilimizi yeni öğrenen alandaki sağlıklı bireylere öğrenim aşamasında katkı sunmanın yanı sıra, camiamızın da genel anlamda sağlık sektörü ile ilgili eksikliklerinin giderilmesi ve yaşanan problemlerin kısmi de olsa önüne geçmek hedeflenmektedir.

Sağlık

TİD TEMEL KAVRAMLAR KİTABI

Duyma ve konuşma yetisinden yoksun olan ve işitme engelli olarak tanımlanan camiamıza ait iletişim kurmakta kullanılan el, kol ve yüz hareketlerinden oluşan dilimizin ülkemizde henüz bilinirliği yaygın değildir. Türk İşaret Dili (TİD) Temel Kavramlar Kitabı’nda; ülkemize ait olan Türk İşaret Dili (TİD)’nin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve dilimizi yeni öğrenen ya da öğrenmek isteyen sağlıklı bireylere katkı sunmanın yanı sıra camiamızın da eksikliklerinin giderilmesi hedeflenmiştir. Dilimizin tarihçesi her ne kadar Osmanlı dönemine dayansada hâlâ gelişimini tamamlayamamıştır. İşitme engelli bireylerin kelime haznelerinin kısıtlı olması sebebi ile dilimizdeki her kelimenin karşılığı Türk İşaret Dili (TİD)’nde bulunmamakta ya da işitme engelli bireyler tarafından bilinmemektedir. Kitapta sağlıklı bireyler kadar işitme engelli bireylerin de dillerine katkı sunulacağı ümit edilmektedir.

Temel Kavramlar

TİD İş SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİTABI

İşitme engelliler için iletişim başta olmak üzere tüm engelleri olabildiğince ortadan kaldırmak üzere hemen her alanda hizmet vermeyi, işitme engellilerle birlikte tüm engellilere yaklaşım bilincini geliştirmeyi, toplumda engelli bilincini artırmayı ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği (İEEF) güven ve saygınlık ilkesi ile çalışmalarına başlayarak, camiaya ait olan Türk İşaret Dili (TİD)’nin yaygınlaştırılması ve doğru şekilde kullanılıyor olması adına çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye genelinde üç milyonun üzerinde nüfusa ulaşan işitme engelli bireylere yönelik kamu ve özel sektörden alınan hizmetlerde onlarla daha rahat iletişim kurmak ve işitme engelli bireylerin sorunlarını minimum seviyeye indirerek memnuniyetlerini artırmak, hizmet anlayışına dezavantajlı gruplara yaklaşım açısından farklı bir ivme katarak hizmet standartlarını azami seviyeye yükseltmek, bu vesile ile işitme engellilerin toplumsal paylaşımlarını artırmak, sosyokültürel ihtiyaçları açısından eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olmak, işitme engellilerle temas halinde olan bireylerin engelliye yaklaşım bilincini geliştirmek, tüm projelerimizde ve yayımlarımızda uygun hedef kitleye ulaşmak, etik değerlerden ödün vermeden ihtiyaç, istek ve beklentilere cevap verecek aynı zamanda işitme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi prensip edinmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türk İşaret Dili (TİD) İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabında; İnsan sağlığının vazgeçilmezliği ve insan yaşamının evrensel bir hak olduğu bilinci ile istihdamda yer alan işitme engelli bireylerin bu alanda eğitim almalarına destek olmak ve sahada bu eğitimleri aldırmakla yükümlü işveren, iş sağlığı ve güvenliği firmaları ve uzmanlarının camia ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri temel amacımızdır. İş yaşamında yaşanan tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılması, eğitim eksiklerinin giderilmesi ve bilinçli bir iş kavramından bahsedebilmek ancak bu bireylere kendi dillerinde ulaşmak ile mümkün olabilecektir. Engelsiz bir dünya için çalışmalarımızı sürdürür iken; kitabımızın oluşumunda katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi, bizleri yalnız bırakmayan, Türk İşaret Dili (TİD)’nin kullanımına ve yaygınlaştırılmasına katkı sunan siz değerli dostlarımıza şükranlarımızı sunarız.

İş Sağlığı ve Güvenliği
TOP